giovedì 21 agosto 2014

a cena

due modi di affrontare le delizie fatte in casa, e nell'orto.
lui e lei, in solitario, e ad orari divisi per causa agosto, ma vedo che pur sempre ci trattiamo bene.

twee manieren om de lekkernijen van den hof en van het huis te bereiden.
hij en zij, op ons eentje en op andere uren wegens augustus-tijd, maar ik zie dat we ons desondanks toch verwennen.

Nessun commento: